Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

2 października 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Październik to z woli papieża Leona XIII miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej Różańcowej – czas rozmyślań o tym, co decyduje, że Różaniec jest najważniejszą katolicką modlitwą i źródłem wielu łask.

Na Różaniec składają się trzy modlitwy: Ojcze nasz – została przekazana wiernym przez Syna Bożego, przez nią łączymy się z intencjami Najświętszego Serca Pana Jezusa; Zdrowaś Maryjo pochodzi od archanioła Gabriela, który zwiastował Najświętszej Maryi Pannie, że będzie Matką Bożą; natomiast dopełnia je modlitwa Chwała Ojcu, będąca aktem uwielbienia Trójcy Świętej. Sposób odmawiania Różańca Matka Boża przekazała św. Dominikowi, a Kościół Święty go zatwierdził.

Modlitwę różańcową katolicy drugiego tysiąclecia otrzymali jako najskuteczniejszą broń przeciwko wszystkim, którzy odrzucali kult Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza protestantom i mahometanom. Również współcześnie wierni są świadkami masowej dechrystianizacji, której przejawami stało się zarówno odrzucenie Różańca, jak i niszczenie tej modlitwy przez narzucanie zmian i ducha fałszywego nabożeństwa. Miłość do Matki Bożej pozostaje w sprzeczności z ekumenizmem i wynikającą z niego detronizacją Chrystusa Króla.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.