Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

20 października 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. W pierwszym z nich zwrócił uwagę na znaczenie kultu świętych, będącego przede wszystkim wyrazem kultu Trójcy Świętej. Orędownictwa i wsparcia świętych potrzebujemy szczególnie w czasach powszechnej apostazji, jakiej jeszcze nie znały dzieje Kościoła. Prośmy zwłaszcza patrona Polski, św. Jana Kantego (jego święto obchodziliśmy w niedzielę) o wsparcie, abyśmy sami nie utracili wiary.

W drugim z kazań x. Rafał Trytek komentując czytanie z Ewangelii Świętej, ukazał podstępność wpisaną w grzeszną naturę ludzką. Są ludzie pozornie pobożni, którzy posuwają się nawet do prób oszukiwania Boga. Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, odpowiedź skierowana do faryzeuszy, to także ważna nauka o prawowitym ustroju państwa. Państwo nie może być totalitarne, nie może kontrolować wszystkich sfer życia. Władza prawowita to władza ograniczona Prawem Bożym.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.