Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

20 października 2019 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Odwołując się do przykładu świętego Jana Kantego, teologa i profesora Akademii Krakowskiej, miłośnika ubogich, przypomniał, że idea uniwersytetu zaistniała w kręgu kultury katolickiej jako dzieło Kościoła. Niezależny od władzy państwowej uniwersytet miał nauczać wiedzy świeckiej i prawd Bożych, docierając z nimi również do ubogich i umożliwiając im zdobywanie wiedzy dzięki przydzielanym potrzebującym stypendiom. W tym kontekście istotna była osobista świętość wykładowców, którzy powinni przykładem własnego życia potwierdzać to, czego nauczali.

Za panowania króla Stanisława Augusta katolicki uniwersytet został zniszczony i zastąpiony nową strukturą, która została uzależniona od de facto oświeceniowego, laickiego państwa i ludzi wrogo nastawionych do nauczania Kościoła. Odbiło się to również na niezamożnych żakach, których Kościół do tej pory mógł otaczać opieką. Wprowadzenie czesnego skutecznie zablokowało ubogim drogę do zdobycia wykształcenia.

Kiedy rozważamy dzieła św. Jana Kantego, widzimy, jakiego uniwersytetu Bóg oczekuje od swoich wiernych. Obecne uczelnie wyższe są jego zaprzeczeniem, gdyż szerzą ideologiczne wymysły skrajnej lewicy, która sprzeciwia się Panu Bogu, a wiedzę zastępuje fałszem. Prośmy zatem św. Jana Kantego, aby wyprosił nam dary Ducha Świętego, ducha Miłosierdzia i niezachwiane przywiązanie do Rzymu. Módlmy się za Kraków, aby został dzięki Łasce Bożej oczyszczony z fałszywych doktryn.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.