Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazania na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim

x. Rafał Trytek

20 stycznia 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania skierowane do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Zwrócił w nich uwagę, że Ewangelia czytana tego dnia przypomina po raz kolejny, na czym polega misja naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest władcą panującym nad całym stworzeniem.

W Kanie Galilejskiej nieprzypadkowo doszło do pierwszego publicznego cudu, objawienia Boskiej mocy Chrystusa. Nasz Pan chciał uczynić małżeństwo doskonałym i nierozerwalnym, a także podnieść je do rangi sakramentu. Wcześniejsze, zawierane w epoce Starego Testamentu małżeństwa były niedoskonałe, obarczone licznymi błędami i słabościami — skutkami upadku po grzech pierworodnym. Cud w Kanie Galilejskiej podkreślił też rolę Najświętszej Maryi Panny w dziele Zbawienia: Matka Boska wie, że na Jej prośbę Jej Syn okaże Miłosierdzie tym, którzy Go słuchają.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.