Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Święto Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazania na Święto Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny AD 2019

x. Rafał Trytek

21 i 22 kwietnia 2019 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus jest prawowitym Królem, zarówno jako Bóg nadający bieg wszystkim rzeczom, jak i Człowiek, który Przenajdroższą Krwią odkupił i nabył na własność grzeszników. Jego Królestwo jest uniwersalne. Serce przebite włócznią Longinusa jest Sercem Króla ofiarowanym za Jego lud – jesteśmy wszczepieni w ten lud wybranych, jeśli uznajemy Jego panowanie. Jako prawowity monarcha nie może oddać nawet ułamka swojej władzy i oczekuje, że jego poddani zatrzymają się i nawrócą z drogi potępienia. Niestety, współcześnie narody niegdyś katolickie podążają ku zatraceniu, chociaż niektóre z nich jeszcze oglądają się za siebie, rozważając, czy wybrały właściwy kierunek. Nie pamiętają, że pomimo wielu sztandarów, za którymi kryje się i zwodzi je szatan, wyłącznie sztandar Chrystusa Króla jest znakiem zwycięstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Msza Święta w Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu (22 IV AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Msza Święta w Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu (22 IV AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Msza Święta w Poniedziałek Wielkanocny AD 2019

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.