Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

22 listopada 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i we Wrocławiu. W ostatnią niedzielę roku kościelnego cytowane są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zapowiedział zniszczenie świątyni jerozolimskiej i rozproszenie narodu żydowskiego. Syn Boży nie ukrywał, że również założony przez Niego Kościół zostanie splugawiony przez fałszywych proroków, którzy zajmą miejsca święte i sprawować tam będą bluźniercze, heretyckie obrządki.

Przez wieki heretycy działali na obrzeżach Kościoła – jeżeli nie wyrzekali się swoich błędnych twierdzeń, ostatecznie odpadali od jedności z Chrystusem. Dotyczyło to nie tylko jednostek, lecz wielkich połaci chrześcijańskiego świata, jednak sam Kościół pozostawał niewzruszony, albowiem miał pasterzy, którzy jako Zastępcy Chrystusa strzegli czystości doktryny katolickiej. Tak było do czasów papieża Piusa XII – po jego śmierci szatan zagarnął struktury Kościoła, aby wykorzystać je do głoszenia bluźnierstw. W efekcie tych działań dziś można już jawnie i bezkarnie głosić, że nie ma różnicy między katolicyzmem a herezją. Oznacza to również odrzucenie przez modernistów postanowień Soboru Trydenckiego oraz nauczania papieskiego odnośnie do walki z protestantyzmem i zakwestionowanie sensu nawracania błądzących do świętej wiary katolickiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.