Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na I Niedzielę Wielkiego Postu AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na I Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek

22 lutego 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując czytanie z Ewangelii, podkreślił, że sensem Wielkiego Postu jest naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez czterdzieści dni i nocy pościł na pustyni. Wszystko, co robimy, ma znaczenie tylko w kontekście Jego zbawczej Męki – bez niej daremne byłyby posty, modlitwy i jałmużny. Również wszelkie dobre uczynki w służbie bliźnim są naprawdę ważne i dobre jedynie wtedy, gdy czynione są w celu upodobnienia się do naszego Pana. Musimy starać się upodobnić do Chrystusa, gdyż tylko Jego zasługi możemy ofiarować Bogu Ojcu jako dar przebłagalny za grzechy.

Nasz Pan Jezus Chrystus czynił wszystko przez Miłość do dusz nieśmiertelnych, którym bez Niego groziłoby wieczne potępienie. To niebezpieczeństwo nadal grozi tym, którzy nie chcą otworzyć się na działanie Jego Łaski. Dlatego dla wiernych Wielki Post musi być przede wszystkim czasem kontemplacji – po co żyjemy, czym dla nas jest święta misja, którą zapoczątkował Chrystus, a kontynuowali apostołowie? Wielki Post musi być przeżywany z Kościołem, w Kościele, dla dobra Kościoła, w wierności autentycznemu nauczaniu Kościoła przekazywanemu od czasów św. Piotra Apostoła aż do papieża Piusa XII.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.