Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na wigilię uroczystości Narodzenia Św. Jana Chrzciciela AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazanie na wigilię uroczystości Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

x. Rafał Trytek

23 czerwca 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie podczas Mszy Świętej we wrocławskim Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Przypomniał w nim, że początkiem każdego wybraństwa jest suwerenna decyzja Pana Boga. Bóg Ojciec, który wybrał swojego Syna na Zbawcę ludzi, przygotował wszystko w sposób najdoskonalszy – wysłał świętego Jana Chrzciciela, ostatniego proroka Starego Testamentu, aby przygotował ścieżki Pańskie. Św. Jan nauczał o konieczności pokuty, przepowiadał Sąd Boży i nadejście Zbawiciela, a wielu jego uczniów poszło za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Sam natomiast zginął śmiercią męczeńską w obronie moralności, zapowiadając również śmierć Chrystusa – w jego życiu plan Boży wypełnił się w sposób doskonały.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.