Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

23 lipca 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W Ewangelii świętego Mateusza nasz Pan Jezus Chrystus ostrzega wiernych przed wilkami w owczej skórze, czyli ludźmi niszczącymi Kościół Święty od wewnątrz. Kościół przez cały czas swojego istnienia był i jest narażony na działania heretyków, którzy zatracili miliony dusz, czyniąc zło pod pozorami dobra – zwłaszcza „przywrócenia” czystego chrześcijaństwa i „lepszego poznania” Pisma Świętego. Ostatecznie zamiast tego odrzucili większość Sakramentów i zniszczyli Ofiarę Mszy Świętej, a tych, którzy odpadli od Wiary, pozbawili też opieki Matki Bożej (a jest ona niezbędna podążającym do Nieba). Odrzucenie nauczania Kościoła doprowadziło do podziałów na tysiące sekt.

Podobne są efekty rewolucji modernistycznej, czyli zmian zapoczątkowanych podczas Soboru Watykańskiego II pod pozorem przybliżenia liturgii ludowi Bożemu, a prowadzących do zainfekowania Kościoła błędem. Dziś dla modernistów nie liczy się już Wiara, lecz to, co orzekną media i niewierzący teologowie. Prawdziwy sobór przynosi odnowę, gdyż występuje przeciwko błędom i potępia je, tymczasem od lat sześćdziesiątych XX wieku ludzie uważający się za katolików dostają do wierzenia papkę zmieszaną z katolickich prawd i teologicznych absurdów.

Kolejne etapy rewolucji doprowadziły do rozmycia Wiary: zniszczenia Mszy Świętej i ważnych Sakramentów, jak również do wątpliwych kanonizacyj oraz upadku obyczajów. Dziełem modernistów okazało się zniszczenie świata chrześcijańskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.