Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XXIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XXIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

23 listopada 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W Ewangelii czytanej w ostatnią niedzielę roku liturgicznego nasz Pan Jezus Chrystus ostrzega wiernych i wskazuje, jak należy zachowywać się w obliczu błędu i herezji, także wtedy, gdy ich głosiciele brukają miejsce święte.

Brzydota spustoszenia dotyka miejsc, w których głoszeniem herezji fałszuje się Słowo Boże – to stwierdzenie jest szczególnie aktualne w czasach nam współczesnych, gdy herezja cieszy się powszechnym przyzwoleniem. Jesteśmy świadkami tajemnicy nieprawości, Bóg bowiem dopuścił w swojej Sprawiedliwości karę dla oziębłych katolików, odbierając ludzkości probierz Wiary – papiestwo. Kiedy nie ma papieży, na Stolicy Świętego Piotra zasiedli ludzie, którzy nie mając Wiary, nie zamierzają jej głosić, tworzą natomiast nową religię na gruzach Kościoła.

Ci, którzy pozostali katolikami, muszą zachować czujność, aby nie ulec fałszywym prorokom, mimo zmęczenia i zniechęcenia, w obliczu pokus i prześladowania, muszą wytrwać aż do końca po właściwej stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.