Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy

x. Rafał Trytek

23 lutego 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie skierowane do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszy Świętej w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krakowie. Skomentował w nim czytanie z Drugiego Listu do Koryntian — w którym św. Paweł Apostoł zaświadczył o Bogu, podkreślając, że wszystko w jego życiu pochodzi od Niego, a on sam może przyznać się jedynie do swoich słabości. Ten List ukazuje, iż człowiek wybrany przez Boga musi strzec się popadnięcia w pychę, a opowiadając o doznanych cudach i łaskach, nie może przypisywać ich własnym zasługom.

Droga, którą podążamy do Nieba, jest trudna i wyboista – jednak nie ma żadnej innej drogi, która prowadzi do zbawienia. Do zbawienia wystarczy Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, najpoważniejszym zatem niebezpieczeństwem są niewiara i zwątpienie w Jego obietnice. Jeżeli nie odnajdziemy w sobie wiary św. Pawła Apostoła, jej brak doprowadzi nas do upadku.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.