Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na III Niedzielę Wielkiego Postu AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na III Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek

23 marca 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. Zwrócił w nich uwagę na rolę naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Wyzwoliciela ludzi z niewoli grzechu i szatana. Wprawdzie szatan zawsze pragnie jak największej władzy nad ludźmi, lecz z natury ludzkiej wynika to, że w życiu doczesnym poddanie się grzesznika wpływom diabła nigdy nie jest pełne i ostateczne: nawet największy złoczyńca ma w sobie choćby cząstkę naturalnego dobra. Dopóki żyjemy, mamy szansę nawrócenia się – możemy zerwać z grzechem i wybrać Niebo.

Ludzie, którzy poznali naukę Chrystusa, muszą opowiedzieć się za Nim lub przeciwko Niemu. Wierni naszemu Panu muszą jednoczyć się z Kościołem katolickim, jak czynili to już od chwili założenia Kościoła przez Syna Bożego. Następcy apostołów przez wieki gromadzili dusze wokół Chrystusa, dając wszystkim te same święte sakramenty, przestrzegając tej samej dyscypliny kościelnej i zwracając się do tych samych świętych – na tym polegała prawdziwa jedność.

Przykładem rozpraszania, przed którym ostrzegał nasz Pan Jezus Chrystus, jest dwudziestowieczny ekumenizm, dziś tryumfujący niemal niepodzielnie. Zamiast jedności w Kościele jesteśmy bowiem świadkami coraz dalej postępującego rozbicia, a wśród nominalnych katolików dominują herezje i błędy religijne, które podają do wierzenia przedstawiciele postkatolickiej hierarchii. W konsekwencji wśród osób formalnie uważających się za katolików panuje dowolność, gdyż subiektywny osąd decyduje o tym, w co wierzą.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.