Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIX Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2011 – x. Rafał Trytek

Kazania na XIX Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek

23 października 2011 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. Komentując czytanie z Ewangelii, stwierdził, że każdy z nas zostanie osądzony i albo zostanie włączony do grona świętych w Niebie, albo na zawsze zostanie potępiony. Zaproszenie na wesele — ucztę niebieską nie jest całkowicie dobrowolne, gdyż jeżeli ktoś źle skorzysta ze swojej wolnej woli, poniesie konsekwencje odmowy.

Kiedy dążymy do Królestwa Bożego, musimy zadbać o szatę godową — czystość swojej duszy. Bez łaski nie możemy się podobać się Bogu, więc gdy będziemy jej pozbawieni, zostaniemy usunięci sprzed Jego Oblicza.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.