Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na X Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazanie na X Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

24 lipca 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że każdy z nas, obciążony skutkami grzechu pierworodnego, ma skłonności do pychy, wywyższania się i nieuzasadnionego usprawiedliwiania się. Dotyczy to nawet świętych, którzy przecież wyróżniają się heroicznymi zmaganiami ze swoimi wadami, walką niejednokrotnie toczoną aż do końca życia. Jeżeli zatem ktoś uważa siebie za dobrego chrześcijanina, czyli twierdzi, że wiernie podąża za naszym Panem Jezusem Chrystusem, najprawdopodobniej źle robi rachunek sumienia lub nie czyni go wcale. Kiedy „świat” potępia tylko niektóre publiczne przewinienia i reaguje jedynie na krzywdy wyrządzone bliźniemu, w rzeczywistości najcięższe są grzechy skierowane bezpośrednio przeciwko Bogu i przeciwko wierze.

Katolik nie może się wywyższać, lecz powinien opłakiwać własne grzechy, świadom, że nie może sam się z nich oczyścić i usprawiedliwić. Katolik pragnący stać się apostołem w obliczu powszechnej niewiary, tym bardziej musi być wiarygodny w swojej postawie życiowej, musi najpierw zadbać o własną duszę. Roztropny apostolat zawsze wymaga modlitwy – jeśli chcemy kogoś nawrócić, przede wszystkim módlmy się za niego, gdyż jedynie nasz Pan Jezus Chrystus może mu dać bezwarunkowe miłosierdzie i przebaczenie grzechów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.