Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, 24 listopada 2013 roku, x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa zapowiadające zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej i wypełnienie się Starego Testamentu, zaznaczył, że ta wypowiedź (wraz z proroctwem proroka Daniela) będzie miała zastosowanie także w czasach ostatecznych: ustanie prawdziwa Ofiara, którą ustanowił Chrystus na Krzyżu.

W niemal wszystkich świątyniach katolickich ta Ofiara została zastąpiona przez zreformowane nabożeństwo, które przypomina obrządki protestanckie. Doskonała Ofiara Chrystusa jednak nie zniknie całkowicie, gdyż pomimo wszystkich trudności i prześladowań katolicy wciąż gromadzą się wokół prawdziwych ołtarzy i trwają przy tej Mszy Świętej, która jako jedyna podoba się Bogu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.