Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Boże Narodzenie AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na Boże Narodzenie

x. Rafał Trytek

25 grudnia 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że prolog Ewangelii według świętego Jana mówi o przedwiecznym Słowie, które było u Boga – tym Słowem, które stało się Ciałem, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Objawienie Chrystusowe jest całościowe, gdyż niesie prawdę, której nie można znaleźć poza chrześcijaństwem ani dojść do niej wyłącznie rozumem. Po przyjściu Syna Bożego wszelkie inne objawienia mają charakter prywatny – dane są wybranym świętym, aby mogli siebie i innych kierować ku Bogu.

Nasz Pan Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby nas odkupić, przelać za nas Przenajdroższą Krew oraz modlić się i pokutować za nasze grzechy – złożył z siebie Ofiarę Bogu Ojcu, czyniąc to w Duchu Świętym przez Jego Miłość. Bóg tak nas umiłował, że każda Osoba Trójcy Świętej bierze udział w odkupieniu ludzkości. Dziś Syn Boży na słowa kapłana staje się na ołtarzu, przemienia substancję chleba i wina w substancję Boga Człowieka – ogałaca się ze wszystkiego, aby być między wiernymi. Dla nas Pan Jezus wyzbył się zewnętrznej chwały.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Msza Święta w Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu (Królewska), 25 XII AD 2018 — fot. Adrian Nikiel

Msza Święta w Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu (Królewska), 25 XII AD 2018 — fot. Adrian Nikiel

Msza Święta w Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.