Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Chrystusa Króla AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Chrystusa Króla

x. Rafał Trytek

25 października 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania w trakcie Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i we Wrocławiu. Przypomniał w nich, że 11 grudnia 1925 roku papież Pius XI w encyklice Quas primas zarządził, aby w ostatnią niedzielę października Kościół obchodził święto Chrystusa Króla. Królewska godność naszego Zbawiciela była oczywista już w czasach biblijnych – Jezus Chrystus jest bowiem Królem w każdym sensie tego słowa, jako Bóg, a także jako człowiek. Jest Głową Kościoła, czyli wszystkich odkupionych Jego Przenajdroższą Krwią, uwolnionych od tyranii szatana. Jako Najwyższy Kapłan kumuluje w sobie każdy rodzaj władzy, w tym również władzę polityczną.

Konsekwencją królewskiej godności Syna Bożego jest wymóg, aby prawowita władza ustanawiała katolickie prawodawstwo i kierowała się nim w swoich działaniach. Przez większą część dziejów Polski właśnie tak było – nasza Ojczyzna jako państwo zaistniała wraz z jej chrystianizacją w X wieku. Historia Polski pozostawała nierozerwalnie związana z historią Kościoła katolickiego – kolejni królowie i xiążęta uznawali Chrystusa za władcę. W latach niewoli Kościół stał się ostatnim obrońcą naszego narodu. Niestety w wyniku tragedii soborowej modernistyczna apostazja zatruła również Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Chrystus Król

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.