Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto świętej Anny AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto św. Anny

x. Rafał Trytek

26 lipca 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. W święto świętej Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny, powtórzył w nich nauczanie Kościoła, że czcimy świętych, gdyż dzięki ich – zwykłych ludzi – heroicznemu praktykowaniu cnót rozpoznajemy Miłosierdzie, świętość i dobroć Boga. Dzięki Łasce Bożej dotknięty grzechem pierworodnym potomek Adama i Ewy jeszcze za życia może wznieść się na wyżyny świętości. W życiu świętych obserwujemy zatem realizację planu Bożego, lepiej pojmując doskonałość Boga.

Święta Anna stała się przykładem do naśladowania jako wzór matki – ofiarowała wyczekiwane przez wiele lat dziecko, Najświętszą Maryję Pannę, na służbę świątynną, dzięki czemu Matka Boża już od trzeciego roku życia kształciła się w sprawach Bożych. Jest więc wzorem matki, która modli się, pości, uświęca własne życie i robi wszystko, aby jej dziecko wytrwało w wierności Bogu – osiągnęło zbawienie. To jest szczyt rodzicielskiej miłości.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Święta Anna

Modlitwa do św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny

Św. Anna jest wzorem każdej dobrej chrześcijańskiej żony i matki domu, która przy zajęciach domowych pracuje dla Boga i bliźnich, a zwłaszcza domowników, a przy wszystkich zabiegach i troskach doczesnych potrafi znaleźć czas na cichą rozmowę z Bogiem i stara się oddać Bogu swą duszę nieskalaną.

Błogosławiona Anno, matko N.M.P., racz przyjąć mnie w poczet sług Twoich i otoczyć skuteczną opieką. – Zachowaj mnie od wszystkich niebezpieczeństw życia. Bądź mi orędowniczką u Boga, kieruj moimi krokami, uproś mi błogosławieństwo w pracy i wytrwałości w trudach. Spraw, abym Twe cnoty naśladował(a) i życie pobożne i świętobliwe prowadził(a), a w chwili zgonu racz mi przyjść z pomocą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Módlmy się:

Boże, Tyś raczył udzielić świętej Annie tej łaski, że godna była zostać matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twego; dozwól łaskawie, byśmy byli wspierani jej orędownictwem u Ciebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Za: Kwiat eucharystyczny, wydanie nowe pomnożone, Kraków 1939, str. 394.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.