Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na I Niedzielę Wielkiego Postu AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na I Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek ICR

26 lutego 2023 roku wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu wysłuchali kazań x. Rafała Trytka ICR. W ich trakcie, komentując czytanie z Ewangelii, kapłan zaznaczył, że pokusy, którymi upadły anioł próbował zwodzić naszego Pana Jezusa Chrystusa, są tymi samymi, które dziś zagrażają wiernym. Musimy zachować czujność, gdyż otaczający nas świat został tak „zaprogramowany”, by ludzie nie byli świadomi niebezpieczeństw i nie pamiętali, że z życia trzeba zdać sprawę – a od tego rozliczenia zależy ich wieczność. Każdy z nas dokonuje wyboru: czy będzie jak apostołowie śpiący przed Męką Syna Bożego, czy chce czuwać i pomagać w dziele zbawienia, aby jak najwięcej dusz poszło do nieba.

W najbliższy czwartek, dzień poświęcony szczególnie modlitwie za kapłanów, katolicy będą obchodzić Godzinę Świętą na pamiątkę tych chwil, kiedy sen zmorzył apostołów, a osamotniony Zbawiciel, Wieczny Najwyższy Kapłan, doświadczał nieprawdopodobnej wręcz męki, mając przed oczami grzechy wszystkich ludzi popełniane aż do końca świata. Widząc ogrom niewierności, wiedział, że dla wielu Jego Męka i Śmierć nie będą ratunkiem, gdyż większość ludzi zejdzie z tego świata obciążona grzechami śmiertelnymi.

Ratując dusze, Kościół stawia na piedestale wielkich świętych – kto nie chce ich naśladować, ryzykuje zbawieniem, gdyż w nieunikniony sposób będzie kumulował grzechy powszednie w śmiertelne. Każdy katolik musi zatem zachowywać rozwagę i zastanawiać się, czy robi wszystko, aby osiągnąć zbawienie: czy służy Bogu?

Wśród świętych, których czcimy w pierwszych dniach Wielkiego Postu, jest św. Kazimierz, królewicz, potomek królów polskich, wielkich xiążąt litewskich oraz (po kądzieli) cesarzy rzymskich, królów czeskich i niemieckich. Przygotowywany do objęcia tronu, xiążę wiedział, że władza królewska pochodzi od Boga, a prawowitość znajduje w służbie Stwórcy oraz staraniach, aby kult Boży szerzony był nieustannie. Rozpoznał prawdziwego Króla, dlatego czynił pokutę, często słuchał Mszy Świętych i przyjmował komunię.

Zwracajmy się do św. Kazimierza, aby uprosił łaskę ustanowienia w Polsce takiej władzy, która służąc Bogu, Kościołowi i ludowi polskiemu, będzie realizować Wolę Bożą. Prośmy dla nas o wielką świętość, prawdziwą maryjność, zachowanie dziewiczej czystości, zdolność do współczucia z naszym Panem Jezusem Chrystusem i opiekę nad Polską. Modląc się, również nie zapominajmy o św. Józefie Opiekunie Kościoła, którego szczególnie czcimy w marcu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.