Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Trójcy Świętej AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Trójcy Świętej

x. Rafał Trytek ICR

W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej słuchamy wezwania, aby nawracać wszystkie narody, gdyż chrzest włącza je do Kościoła Świętego. Centralnym sakramentem Kościoła jest zaś Msza Święta, podczas której Trójca Przenajświętsza przyjmuje należną Jej cześć. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby objawić największą tajemnicę życia Bożego: relacje, jakie istnieją między Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym. Jest to trudna do zrozumienia prawda Wiary, dlatego także ustanowił Kościół, aby Wiara pozostała czysta, a obrządki Mszy Świętej i sakramentów były zachowywane w jak najdoskonalszej formie. Wszelkie dobra otrzymaliśmy od Boga i Jemu należy oddawać wszystko, co najlepsze, o czym szczególnie powinni pamiętać katolicy, czyli ludzie wszczepieni w prawdziwą świątynię: Kościół katolicki.

Doceniajmy powołania kapłańskie – nauczał x. Rafał Trytek, który 26 maja 2024 roku wygłosił kazania w trakcie Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławia – gdyż kapłan sprowadza Boga na ołtarz, a równocześnie pozwala, aby Syn Boży nim się posługiwał. Nasz Zbawiciel jest obecny w Najświętszym Sakramencie z Bóstwem, Duszą, Ciałem i Krwią, a przyjmując Ciało Pana, przyjmujemy zarówno Boga, jak i człowieka. To tłumaczy, dlaczego Kościół wymaga od wiernych, aby przystępowali do Komunii z sercem oczyszczonym z grzechów śmiertelnych i otwartym na Chrystusa. Z tych samych powodów papież św. Pius X przezwyciężył tendencję jansenistyczną, zachęcając, aby dzieci, gdy tylko dojdą do wieku rozumu, przyjmowały Komunię właśnie wtedy, gdy są najczystsze i niewinne. Dzięki temu nasz Pan Jezus Chrystus będzie mógł umacniać ich dusze w walce z grzechami. Trzeba bowiem pamiętać, że wraz z upływem lat zmagania z pokusami stają się bardzo trudne i niezbędna w nich jest Boska pomoc. Komunia nie została przeznaczona jedynie dla ludzi doskonałych – lecz po to należy ją przyjmować, aby walka o świętość była w ogóle możliwa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.