Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Chrystusa Króla AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Chrystusa Króla

x. Rafał Trytek

26 października 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i we Wrocławiu. Przypomniał w nich, że obchodzone tego dnia święto Chrystusa Króla wprowadzone zostało do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XI w 1925 r., lecz królewska godność naszego Pana Jezusa Chrystusa – Boga, Zbawcy i Prawodawcy, który odnowił wszystkie instytucje – była oczywista od samego początku istnienia Kościoła.

Nasz Pan Jezus Chrystus jest Królem nie tylko w obrębie powołanego przez siebie Kościoła – jest władcą wszystkich społeczności i narodów, gdyż nabył je Przenajdroższą Krwią. W Jego mocy było przemienienie dotychczasowych państw i instytucyj pogańskich w struktury wspierające Kościół Święty w dziele Zbawienia. Tak stało się z Cesarstwem rzymskim po objawieniu, jakie otrzymał cesarz Konstantyn Wielki. Również w średniowieczu nowe państwa w Europie przyjmowały prawodawstwo katolickie i uznawały w Chrystusie swojego Pana, gdyż wszelka prawowita władza pochodzi od Boga. Zadaniem chrześcijańskich władców jest rozszerzanie granic Imperium Chrystusa.

Jednak królewska godność naszego Pana została przypomniana przez papieża Piusa XI w czasie, gdy Jego władza na Ziemi kurczyła się, coraz rzadziej publicznie uznawana przez władze państwowe (najczęściej wykreowane przez kolejne antykatolickie rewolucje). Dziś nie ma już ani jednego państwa katolickiego – wszystkie państwa, które jeszcze w XX wieku uznawały panowanie Chrystusa Króla, w wyniku rewolucji Vaticanum II zostały zmuszone przez modernistyczną hierarchię Nowego Kościoła do usunięcia Chrystusa z zapisów prawa. Dlatego katolicy powinni modlić się za obecnie rządzących, aby z ich działań, nawet tych sprzecznych z Ładem Chrystusowym, wynikało dobro zgodne z planami Bożej Opatrzności. Nie wątpmy, że możliwe jest nawrócenie – módlmy się, by orszak Chrystusa Króla był jak najliczniejszy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.