Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na III Niedzielę po Objawieniu Pańskim AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazanie na III Niedzielę po Objawieniu Pańskim

x. Rafał Trytek

26 stycznia 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krakowie. Przypomniał w nim, że nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić świat poprzez Drogę Krzyżową i przelanie Krwi na Krzyżu, jednak jako Zbawiciel chce także wspierać ludzi we wszystkim, co sprawia im cierpienie. Chce nas zaopatrzyć we wszystko, czego potrzebujemy w doczesnym życiu.

Cud, jakim było uzdrowienie przez Chrystusa trędowatego, jest także znakiem dla wiernych – symbolem zwycięstwa nad grzechem w fazie nałogu wyniszczającym duszę. Nasz Pan udowodnił przy tym, że jest nie tylko lekarzem dusz, lecz także lekarzem ciał.

Kolejne uzdrowienie – sługi rzymskiego setnika – Syn Boży wykorzystał, by wskazać, że został posłany nie tylko do Żydów, lecz do wszystkich narodów świata. Wiara setnika była zapowiedzią tego, co się stało po Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa – został On wprawdzie odrzucony przez Żydów, lecz przyjęty przez ludy, które przez wieki tkwiły w ciemnościach pogaństwa. Wybrani na początku odpadli – również my, współcześni katolicy, musimy pielęgnować naszą wiarę i odnawiać przymierze z Bogiem, albowiem wiara nie jest łaską daną raz na zawsze tym, którzy ją zaniedbują.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.