Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na III Niedzielę po Objawieniu Pańskim AD 2020 — x. Rafał Trytek

Kazanie na III Niedzielę po Objawieniu Pańskim

x. Rafał Trytek

Bezmiar Miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa był tematem kazania wygłoszonego przez x. Rafała Trytka w trakcie Mszy Świętej sprawowanej 26 stycznia 2020 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Syn Boży na prośbę setnika uleczył jego sługę, gdyż zobaczył, jak wielka jest wiara tego rzymskiego poganina. Nasz Pan zaświadczył, że wielu uwierzy i zbawi swoje dusze. Tak się stało, widzieliśmy bowiem narody ze Wschodu i Zachodu, które uwierzyły – lecz naród wybrany Starego Testamentu ostygł w miłości do Boga. Synowie Królestwa poszli w ciemność.

Nie ma większego nieszczęścia niż nierozpoznanie obiecanego Mesjasza. Żydzi nie mają alternatywnej drogi zbawienia. Z powodu odrzucenia Jezusa Chrystusa błąkają się nieszczęśliwi po całym świecie, próbując zbudować własne, nowe królestwo. W tym czasie wiele narodów wyprzedziło ich na drodze zbawienia. Stary Testament wypełnił się w naszym Panu, dlatego na tej drodze niezbędne są Wiara i Kościół katolicki – założony przez Syna Bożego, aby przekazywał wiernym doktrynę, sakramenty, dyscyplinę i kult świętych. Nie wystarczy jednak formalne przyjęcie Wiary, gdyż bez dobrych uczynków jest ona martwa.

Jak wiemy od świętego Pawła Apostoła, katolik powinien modlić się i żyć w zgodzie ze swoim otoczeniem. Nie należy mścić się za krzywdy, gdyż przez grzech została znieważona przede wszystkim Sprawiedliwość Boża, zatem Bóg sam pomści to, co złe. Taka postawa sprzeciwia się duchowi „świata”, który zachęca do zemsty i realizowania własnych interesów nawet za cenę grzechu.

Jest czas miłosierdzia, więc powinniśmy z niego korzystać i nie marnować żadnej chwili – żyć, pokutując i przygotowując się do wieczności, a także modląc się za prześladowców. Biada nam, jeśli nie odejdziemy w pokoju, pogodzeni z bliźnimi. Kto żyje i umiera w gniewie, nie wejdzie do Nieba.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.