Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XVIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XVIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

27 września 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie w trakcie Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zwracając w nim szczególną uwagę na postać świętego Wacława, xięcia czeskiego, męczennika i jednego z głównych patronów Polski. Jest on wspomożycielem naszego państwa i narodu, dlatego winniśmy zwracać się do niego we wszystkich sprawach, które dotyczą Ojczyzny.

Późniejszy święty był władcą Czech w okresie przejściowym między schyłkiem dominacji pogaństwa a chrystianizacją ziem, które w następnych wiekach nazwano krajami Korony Świętego Wacława. Xiążę zawdzięczał swoje wyjątkowe przywiązanie do Wiary, Mszy Świętej i czystych obyczajów wychowaniu otrzymanemu od babci – świętej Ludmiły. Osobiście wyrabiał Hostie i przygotowywał Wino do Mszy Świętej, gdyż wiedział, że przyszłość podległych mu terenów zależy od błogosławieństwa ze strony Króla Królów. Ostatecznie bezgraniczne umiłowanie Boga doprowadziło św. Wacława do przyjęcia męczeńskiej śmierci z rąk pogan, którzy nie mogli znieść jego gorliwości i wprowadzania katolickiego prawodawstwa, w tym uznania podległości państwa Chrystusowi.

Postępowanie św. Wacława to świadectwo dla kolejnych pokoleń, że największym honorem chrześcijańskiego władcy jest służenie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, od którego pochodzi prawowita władza. W konsekwencji najważniejszym obowiązkiem panującego staje się prowadzenie poddanych do wierności Ewangelii Chrystusowej, jak również szczęścia doczesnego, a także wspieranie Kościoła Świętego w realizacji wyznaczonych mu celów. Obie władze: państwowa i kościelna – bez zmieszania, lecz w jedności – muszą z sobą współpracować.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.