Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na V Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na V Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

28 czerwca 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Wezwał w nich, abyśmy upodabniali się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, starając się, żeby wypowiadane przez nas słowa służyły większej Chwale Bożej. Upodobnieniu ludzkich serc do Najświętszego Serca Pana Jezusa służy przede wszystkim prawdomówność oraz unikanie obmowy i oszczerstwa. Obmowa, czyli publiczne roztrząsanie cudzych grzechów i wad, sprzyja bowiem błędnemu przekonaniu o własnej doskonałości, lecz w rzeczywistości utrudnia nawrócenie. Każdy ma prawo do dobrego imienia, dlatego powinien być napominany bez obecności osób postronnych. Dbajmy o to, aby nie wypowiadać ani jednego słowa, które nie podobałoby się Bogu.

Ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus oczekuje od wszystkich nawrócenia, musimy odrzucić także fałszywe miłosierdzie i diabelską tolerancję – postawy, które nieszczęsnych dewiantów utwierdzają w najpotworniejszych grzechach. Zjawiska, które doprowadziły do tego, że kolejne państwa i narody odrzucają już nie tylko Chrystusa i Jego Prawo, lecz nawet prawo naturalne, znane każdemu barbarzyńcy. Rozszerza się panowanie szatana.

Złu, z dopustu Bożego panującego nad światem, katolicy muszą przeciwstawiać się chrześcijańskim przykładem własnego życia, jak również nieustannym chwaleniem Boga i wzbudzaniem w sobie żalu doskonałego z miłości do Niego. Pragnienie, aby być jak Chrystus, żal doskonały i – tam, gdzie jest to jeszcze możliwe – spowiedź są jedyną drogą zbawienia.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Najświętsze Serce Jezusa, Królu Serc wszystkich, mieszkaj i króluj w sercach naszych i spraw przez łaską Swoją, abyśmy w duchu czystości i prawdy wzajemnie się miłowali i przynieśli owoce na żywot wieczny. Amen.

300 dni odpustu (Św. Penit. Ap., 17 V 1927).

O Serce miłości, w Tobie całą ufność pokładam, bo wszystkiego obawiam się od mej słabości, lecz wszystkiego się spodziewam od Twej dobroci (Św. Małgorzata Maria Alacoque).

300 dni odpustu, odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie. Warunki zwykłe (Św. Penit. Ap., 10 III 1935).

Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twą miłość ku mnie.

300 dni odpustu (Pius X, 18 VII 1908).

Chwała, miłość, dziękczynienie Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

300 dni odpustu (Św. Penit. Ap., 15 XI 1927).

Za: Kwiat Eucharystyczny, wydanie nowe pomnożone, Kraków 1939. Wybór ze strony 285.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.