Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek

28 lutego 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypominając, że nasz Pan Jezus Chrystus jest dla wiernych najdoskonalszym przykładem do naśladowania i najlepszym nauczycielem, zauważył równocześnie, iż żaden katolik nie może zatrzymać się i zawrócić z drogi, którą podążanie wymaga walki z szatanem i grzechem. Ten zaś, kto dalej zaszedł, musi jeszcze bardziej się strzec pokus i grzechu, gdyż szatan najagresywniej atakuje tych, którzy żyją w łasce uświęcającej. Nasz Pan stał się zatem przyczyną nieuniknionego podziału wśród ludzi – można być tylko z Nim lub przeciwko Niemu, nie istnieje żaden inny wybór. Kto nie zbiera z Chrystusem, ten rozprasza Jego owczarnię – kto odrzuca Syna Bożego, pójdzie na wieczne potępienie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.