Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto apostołów Piotra i Pawła AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto apostołów Piotra i Pawła

x. Rafał Trytek ICR

29 czerwca 2024 roku czcimy świętych Piotra i Pawła, xiążąt, na których zbudowany został Kościół. Jego struktury mogły powstać także dlatego, że św. Piotr uznał w naszym Panu Jezusie Chrystusie Mesjasza, czyli namaszczonego – nauczał x. Rafał Trytek ICR, zwracając się do zgromadzonych w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Namaszczony jest osobą wybraną przez Boga, czego dowodzi przykład królów izraelskich.

Władcy powołani do rządzenia ludem Starego Testamentu, który czcił Jedynego Boga, otrzymywali namaszczenie z rąk proroków i kapłanów. Ich zadaniem była ochrona poddanych przed bałwochwalstwem i kultem demonów – zjawiskami charakterystycznymi dla okolicznych ludów. Namaszczenie było zobowiązaniem do obrony wiary Abrahama, Mojżesza i proroków przeciwko fałszywym wierzeniom.

Również królowie Nowego Testamentu przyjmowali namaszczenie, aby bronić prawdziwej Wiary, tej ufundowanej na św. Piotrze – Opoce. To, co się wydarzyło podczas Soboru Watykańskiego II – kontynuował duszpasterz Tradycji – zaprzeczało wierze, że nasz Pan Jezus Chrystus jest jedynym Zbawcą: prawda została zrelatywizowana, przyjęto, że są inne wiary, w których można się zbawić – z tego wynikał zaś ekumenizm prowadzący do udziału w fałszywych kultach i spotkaniach międzyreligijnych. Doktryna o usprawiedliwieniu została sfałszowana, moderniści zaś, poprzez działania podejmowane od lat sześćdziesiątych XX wieku, porzucili uznanie dla królewskiej godności Chrystusa. Życie społeczne przestało opierać się na Ewangelii, a skutki tej apostazji odczuwamy do dziś.

Proces prowadzący do apostazji zaczął się wraz z tzw. wiekiem świateł, kiedy państwa formalnie katolickie zaczęły prześladować Kościół Święty i podważać prymat następców św. Piotra. Władcy chcieli decydować o prerogatywach hierarchii kościelnej. Następnie Kościołowi zagroziły dziewiętnastowieczne rewolucje, mające ufundować wolność dla grzechu na gruzach cywilizacji chrześcijańskiej. Dziś obserwujemy, jak ludzie uchodzący za katolików tworzą prywatne, antropocentryczne religie.

W zmaganiach z apostazją módlmy się, współpracujmy z łaską, walczmy z grzechem – stańmy się ofiarą, aby dzięki odwołaniu się wiernych do Najświętszej Maryi Panny przyszło zwycięstwo Kościoła nad wszystkim Jego wrogami.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.