Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2012 — x. Rafał Trytek

Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

29 lipca 2012 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych, którzy zgromadzili się w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zwrócił w nim uwagę, że w czytaniu z Ewangelii nasz Pan Jezus Chrystus opłakuje nieuchronną zagładę Jerozolimy i wypędza kupców ze świątyni, a wydarzenia te kojarzyć się muszą ze współczesną sytuacją Kościoła. Świątynie katolickie zostały zbezczeszczone przez modernistów, gdyż prawdziwą Mszę Świętą powszechnie zastąpiono sprotestantyzowanymi obrzędami, które nie mogą podobać się Bogu.

W konsekwencji ludzie, którzy jeszcze uważają się za katolików, odrzucają Mszę Świętą, katolicką doktrynę i dyscyplinę, kult świętych i mariologię. Ci, którzy wbrew wszystkiemu pozostali wierni, są wygnańcami na własnej ziemi. Potrzebujemy wsparcia Boga – szczególnie w obliczu prześladowań, choć te jeszcze wydają się łagodne. Dziś jednak jesteśmy świadkami tryumfu diabła.

Bóg jest silniejszy od władz wszystkich państw, organizacyj międzynarodowych, modernistów i wszelkich herezji. Jeżeli dopuścił tę próbę, Bóg kiedyś zatryumfuje, aby zbawić jak najwięcej dusz.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.