Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Chrystusa Króla AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Chrystusa Króla

x. Rafał Trytek

29 października 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Królem zarówno jako Bóg, jak i jako Zbawiciel, który swoją Przenajdroższą Krwią odkupił wszystkich ludzi. Dlatego też jest Prawodawcą, który ustanowił prawo dla całego świata.

Naród niegdyś wybrany odrzucił naszego Pana jako swojego Zbawcę i władcę. Nie był to jednak przypadek wyjątkowy, gdyż współcześnie jesteśmy świadkami wielkiej apostazji ogarniającej świat niegdyś chrześcijański – całe narody wyrzekają się królowania Jezusa Chrystusa. Papież Pius XI ustanowił święto Chrystusa Króla, aby w obliczu ofensywy materializmu i ateizmu przypominać, że Syn Boży to Prawodawca i wieczny Kapłan, który zawsze musi znajdować się w centrum życia narodowego, w centrum życia każdego człowieka i każdej rodziny. Dziś jednak jest jeszcze gorzej, gdyż Prawdzie Bożej sprzeciwia się nie tylko jawny ateizm, lecz każdy system, perwersja i błąd uznające, że Chrystus to tylko jeden z wielu równorzędnych autorytetów – szeroko rozpowszechniona idea neutralności światopoglądowej służy wiecznemu potępieniu. Większość ludzi, również oficjalnie uznających się za katolików, nie chce jednak widzieć zła.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.