Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania w oktawie Wszystkich Świętych AD 2012 — x. Rafał Trytek

Kazania w oktawie Wszystkich Świętych

x. Rafał Trytek

W sobotę i niedzielę w oktawie Wszystkich Świętych 2012 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych we Wrocławiu i Krakowie. Zaznaczył w nich, że w oktawie tego szczególnego święta Kościół katolicki skupia się na tym, co prowadzi do świętości,  na wspólnych cechach świętości. Kieruje się w tym nauczaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, które zostało nam przekazane przez Ewangelistów.

Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa pozostają w sprzeczności z nakazami „świata”. Katolik to człowiek, który świadomie rezygnuje z tzw. wyścigu szczurów, ma też świadomość, że ze względu na swój wybór będzie wyśmiewany, znieważany i potępiany. Katolik musi być gotowy cierpieć dla Imienia Chrystusa – sam Chrystus podczas swojego pobytu na Ziemi był wyśmiewany przez tych, którzy Go odrzucili.

Nasz Pan panuje nad śmiercią, tą największą tajemnicą, z którą każdy będzie musiał się zmierzyć. Powinniśmy zastanawiać się już teraz, gdy chwila zgonu wydaje się jeszcze odległa, nad tym, w jakim stanie są nasze dusze, czy pozostajemy w stanie łaski uświęcającej, czy jesteśmy gotowi, by umierać, przywołując Chrystusa i Najświętszą Maryję Pannę. Musimy się przygotowywać, bo nikt nie jest za młody, aby umrzeć. Wszyscy jesteśmy skażeni konsekwencjami grzechu pierworodnego – tylko Bóg jest w stanie je zmyć.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.