Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Białą Niedzielę AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Białą Niedzielę

x. Rafał Trytek

3 kwietnia 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił sakrament Spowiedzi świętej jako wyraz swojego Miłosierdzia. Rozkazał apostołom, aby spowiadali, i dał im władzę sądzenia penitentów. Sakrament Spowiedzi jest szczególnym przywilejem katolików, który pozwala zapobiegać kreowaniu fałszywego obrazu Boga i wynikającej z tego prywatnej religijności, niezgodnej z nauczaniem Kościoła.

Chociaż z grzechów można oczyścić się także poprzez skruchę i żal doskonały – wynikające z miłości do Boga, a nie ze strachu przed Bogiem – wyznanie grzechów przed kapłanem (nie tylko sędzią, lecz także lekarzem duszy) służy rozeznaniu, czy penitent rozumie naturę grzechu, czy rzeczywiście odczuwa żal za grzechy, odrzucając inne motywacje przystąpienia do sakramentu, czy w końcu wie, co zrobić, aby osiągnąć poprawę i w jaki sposób unikać grzechu.

Nasz Pan Jezus Chrystus po Zmartwychwstaniu, przebywając w Niebie, zachował ludzkie, uwielbione Ciało, dla którego nie istnieją żadne przeszkody. Dlatego też na wezwanie kapłana podczas ważnej Mszy Świętej, równocześnie pozostając w Niebie, objawia się na ołtarzu. W konsekrowanej Hostii i konsekrowanym Winie jest ze swoim człowieczeństwem i Bóstwem – Spowiedź święta pozwala godnie przyjąć ten szczególnego rodzaju pokarm duchowy. W drodze do Nieba jest on niezbędny, dlatego serca wiernych katolików, którzy z niego czerpią siłę, powinny być jak tabernakulum. Tabernakulum, które zastąpi te wszystkie kościoły, w których dziś nie jest już sprawowana ważna Msza Święta.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.