Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

3 lipca 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując czytanie z Ewangelii Św. Mateusza, przypomniał, że ojciec kłamstwa, diabeł, wie, iż byłoby mu trudno skusić człowieka otwartą brzydotą grzechu – w swoich działaniach sięga więc po pozory dobra: fałszywego dobra, które nie pochodzi od Boga. Dlatego też nasz Pan Jezus Chrystus ostrzegł wiernych, aby nie ulegali fałszywym prorokom kwestionującym nauczanie Kościoła, Tradycję apostolską, katolicką liturgię i dyscyplinę, odrzucającym cnoty i porządek miłosierdzia, a równocześnie schlebiającym nawet najgorszym pożądaniom i dewiacjom. Podszywający się pod Kościół fałszywi prorocy zatruwają dusze, lecz dla katolików jest to przede wszystkim próba ich wiary – czas pokuty i zadośćuczynienia, czas świadectwa i prawdziwej miłości, bez której nie można być częścią Kościoła.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.