Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto NMP Królowej Polski AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto NMP Królowej Polski

x. Rafał Trytek ICR

3 maja 2024 roku obchodzimy zarówno święto Matki Bożej Królowej Polski, jak i pierwszy piątek miesiąca, dzień, w którym pragniemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa doświadczane zniewagi – nauczał x. Rafał Trytek ICR podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Królewski tytuł Matki Bożej jest konsekwencją królewskiej godności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Najświętsza Maryja Panna panuje jako nasza Matka i współcierpiąca ze Zbawicielem Pośredniczka wszystkich łask. Jej udział we władzy Syna był już oczywisty dla świętych z pierwszych wieków istnienia Kościoła.

W Polsce monarsza godność naszej Matki cieszyła się czcią już w czasie panowania Władysława Jagiełły, lecz ten kult zaczął szczególnie wzrastać od XVII wieku – zapisanego w dziejach licznymi zwycięstwami nad mahometanami i ślubami lwowskimi Jana Kazimierza. Rodacy pozostali wierni królewskiemu zobowiązaniu także w czasach zaborów i po odzyskaniu niepodległości, a ich przywiązanie do Najświętszej Maryi Panny wydało w XX stuleciu wspaniały owoc – święto Królowej Korony Polskiej.

Naszej Królowej powinniśmy przedstawiać prośby odnoszące się do narodu i państwa, do działań wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, do narzucanej wspólnocie narodowej nieczystości, która sprzeciwia się porządkowi natury. Matka Boża jest jedyną nadzieją w obliczu ataków diabelskich. Prośmy, niech chroni nas przed wszelką apostazją oraz narodową zdradą. Prośmy o nawrócenie nas samych i wszystkich rodaków.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.