Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Pięćdziesiątnicy AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Pięćdziesiątnicy

x. Rafał Trytek

3 marca 2019 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że Wielki Post został nam dany, abyśmy przygotowali się do przeżywania tajemnicy Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, która wynikała z Miłości – Syn Boży przelał Przenajdroższą Krew za nasze grzechy.

Powinniśmy czcić Przenajdroższą Krew Pana Jezusa, której święto ustanowił 170 lat temu papież Pius IX po powrocie do Rzymu, kiedy stłumiona została kolejna już rewolucja zmierzająca do zniszczenia Państwa Kościelnego. W pierwszej połowie XIX wieku promotorem tego święta był św. Kasper del Bufalo. Wybitny kapłan i pogromca wolnomularstwa poznał grozę rewolucji antyfrancuskiej – gdy Napoleon Bonaparte uzurpował sobie władzę nad Rzymem, św. Kasper udał się na wygnanie, uprzednio odmówiwszy przysięgi na wierność okupantowi, który był wrogiem Kościoła. Na wygnaniu dojrzewał pomysł stworzenia domów misyjnych: 15 sierpnia 1815 roku powstali Misjonarze Krwi Chrystusa. To właśnie oni wraz ze św. Kasprem podjęli działania na rzecz przywrócenia ładu, porządku publicznego, dobrych obyczajów i wysokiego poziomu duchowieństwa w oswobodzonej od tyrana ojczyźnie. Jednak zadania, które Bóg przeznaczył świętemu do wykonania, nie zamknęły się w tych pracach – najważniejszym było zaszczepienie katolikom nabożeństwa do Przenajdroższej Krwi. Tylko Ona może zmyć brud grzechu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.