Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

3 września 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że wraz z nastaniem Nowego Testamentu Żydzi przestali być narodem wybranym, gdyż ich wybranie służyło przygotowaniu przyjścia Mesjasza. Los Żydów, którzy odrzucili naszego Pana Jezusa Chrystusa i zapomnieli o należnej Bogu wdzięczności za to, że byli Jego narzędziem w dziele zbawienia, jest ostrzeżeniem dla wszystkich wiernych, że żaden człowiek nie może wywyższać się z powodu przyznanych mu przywilejów. Żaden przywilej nie został dany na zawsze, łatwo go natomiast nadużyć.

Świadczy o tym historia państw niegdyś katolickich, dziś znanych przede wszystkim z apostazji. Jesteśmy świadkami wielkiego odstępstwa, dlatego powinniśmy przepraszać za niewierność i modlić się za Ojczyznę. Musimy modlić się za katolickie Królestwo pod panowaniem Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny.

Również współcześnie wzorem katolickiego myślenia i działania jest postępowanie papieża św. Piusa X, który w walce z herezją modernizmu nie wahał się przed potępianiem błędów i wykluczaniem błędnowierców z Kościoła, natomiast postawiony przed wyborem: zachowanie Magisterium lub ocalenie własności kościelnej, ponad kompromisem z wrogami Chrystusa postawił prawo Kościoła. Postawa św. Piusa X jest wciąż aktualnym przypomnieniem, że wierność Chrystusowi jest najważniejszym nakazem – trzeba modlić się o życie w Prawdzie i śmierć w łasce uświęcającej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Pomnik św. Piusa X

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.