Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę w oktawie uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę w oktawie uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

x. Rafał Trytek

30 czerwca 2019 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus poszukuje każdej zagubionej duszy, która jest skazana na wiekuiste potępienie – śmierć wieczną. W tym przejawia się ogrom Miłości do grzeszników, których Syn Boży odkupił Przenajdroższą Krwią i poświęcił każdą jej kroplę dla ich zbawienia. Pragnie im przebaczać, jeśli tylko zechcą się wyspowiadać i pokutować, spełniając przy tym warunki dobrej spowiedzi.

Przed Męką na Krzyżu nasz Pan spotykał się z grzesznikami, aby ich nawracać i ostatecznie włączyć do Kościoła – nigdy nie utwierdzał ich w grzechach. Moderniści natomiast odrzucają konieczność nawrócenia się i nawet akceptują dumę z popełniania grzechów przeciwnych naturze. Ta fałszywa miłość jest w rzeczywistości najstraszniejszą nienawiścią do ludzi podążających drogą zatracenia. Piekło bowiem nigdy się nie skończy, a potępieni cierpią niewypowiedziane męki, w pełni świadomi, że zachowując wolną wolę, złamali Prawo Boże.

Jednak Miłość Boża jest większa od Sprawiedliwości. Dlatego dziękujmy Synowi Bożemu za przelanie Przenajdroższej Krwi i myślmy o sprawach ostatecznych, aby jak najlepiej skorzystać z tej Ofiary, która została złożona za każdego grzesznika.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.