Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazanie na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek ICR

Cud, który uczynił nasz Pan Jezus Chrystus, karmiąc czterotysięczną rzeszę podążających za Nim, jest wyrazem nadmiernej (czyli nieznającej miary) miłości Syna Bożego do ludzi – przypomniał x. Rafał Trytek ICR podczas Mszy Świętej sprawowanej 30 czerwca 2024 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ten nadmiar powinniśmy mieć zawsze na uwadze, idąc za Chrystusem i słuchając Jego słów – a przede wszystkim przyjmując je całą duszą, całym sobą.

Musimy uwierzyć, że nasz Pan nie zostawi nas samych. Jest jedyną Osobą, która dla naszego dobra może nagiąć prawa natury. Ucieczka pod protekcję możnych tego świata, którzy w trudnych chwilach mogą odmówić pomocy, jest daremna, lecz Chrystus zawsze ma moc, by pomóc potrzebującym. Bez względu na prześladowania w to nigdy nie można zwątpić. Miłość Boga jest stale dostępna, dlatego – zachęcał duszpasterz Tradycji – w przypadku popadnięcia w grzech ciężki warto za niego żałować jeszcze przed spowiedzią świętą i wzbudzać w duszy żal doskonały. Jeżeli będzie w nas dobra wola, uzyskamy przebaczenie, a zatem módlmy się, ofiarujmy jałmużnę, zjednoczmy się z Panem Jezusem. Skupmy się na Nim, myślmy o tym, po co zostaliśmy stworzeni i dokąd zmierzamy.

Przygotowujmy się, nie ulegając podszeptom diabła, żeby zajmować się wszystkim, tylko nie sądem, który nas czeka. Zastanówmy się, jak żałowaliśmy za grzechy śmiertelne, jak korzystaliśmy z sakramentów i pobożnych dzieł. Czy odmawialiśmy Różaniec, czy jednoczyliśmy się z Bogiem w modlitwie myślnej? Czy kontemplowaliśmy Mękę Pańską, najważniejszą część naszej Wiary? Pokutujmy za grzechy nasze i całego świata, w tym rodziny, sąsiadów, członków narodu oraz wszystkich, którzy przez nas zgrzeszyli. Naśladujmy wielkich świętych.

Świat nikczemnieje, lecz Krzyż jaśnie coraz bardziej – ważne, by mieć jego światło nad sobą. Dziękujmy za doświadczane krzyże, które pojawiły się, abyśmy mieli zasługi i pokutowali za grzechy. Pamiętajmy, że w życiu doczesnym nigdy nie zaznamy spokoju, lecz zawsze będziemy pielgrzymami do nieba.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.