Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

30 września 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując przypowieść o uczcie królewskiej, będącej zapowiedzią uczty przygotowanej przez Boga dla świętych w Niebie, przypomniał postać współpatrona Polski, xięcia czeskiego, św. Wacława, który poczytywał sobie za honor, radość i łaskę, że mógł osobiście przygotowywać Chleb i Wino na Ofiarę Mszy Świętej, gdyż pamiętał, że jego władza pochodzi od Boga – sprowadzanego przez kapłana na Ołtarz. W pozornie „ciemnym” średniowieczu wierni rozpoznawali prawdziwe źródło prawowitej władzy. Dziś, w epoce oświecenia i nieustającej kampanii wyborczej, „władza” została zredukowana do pustych haseł odwołujących się do pożądliwości. Dziś nie ma takich władców – naśladujących św. Wacława – gdyż poza nielicznymi wyjątkami nie ma też Mszy Świętych, których władza świecka mogłaby bronić i z których powinna czerpać prawomocność. Historia Kościoła jest bowiem historią Miłości Boga do człowieka, lecz jest również historią grzeszników, którzy z nienawiści do Boga zabijali i prześladowali kapłanów i świętych.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.