Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na VII Niedzielę po Zielonych Świątkach (31 lipca AD 2011) — x. Rafał Trytek

Kazania na VII Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek

W kazaniach wygłoszonych 31 lipca 2011 roku we Wrocławiu i Krakowie x. Rafał Trytek przypomniał postać św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego, jak również przywołał innych wielkich świętych, którzy doskonale rozumieli niezmienne i nieomylne Magisterium Kościoła, pozostali wierni Prawdzie katolickiej – Prawdzie jedynej.

Jeżeli chcemy żyć z naszym Panem Jezusem Chrystusem, musimy naśladować Jego świętych. Musimy też rozpoznawać „wilki w owczych skórach”, czyli ludzi uzurpujących sobie Autorytet w Kościele, lecz przede wszystkim próbujących fałszować naukę Kościoła.

Zapraszamy do zapoznania z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.