Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na I sobotę sierpnia i X Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2012 — x. Rafał Trytek

Kazania na I sobotę sierpnia i X Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek

4 i 5 sierpnia 2012 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania skierowane do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych we Wrocławiu i Krakowie. W pierwszym z nich skupił się na obchodzonym w sobotę święcie św. Dominika Guzmána, założyciela zakonu dominikanów. Ten wielki kapłan może być dla katolików wzorem „codziennej” świętości, pozbawionej radykalnych zwrotów, ale szczególnie wsłuchanej w Wolę Bożą. Dzięki jego wytrwałej pracy Kościół zyskał sprawne struktury zakonu kaznodziejskiego, znakomite narzędzie do zwalczania – przy zachowaniu miłości wobec błądzących – wszelkich herezyj.

Z szeregów zakonu dominikańskiego wywodzili się kolejni wybitni święci, m.in.: Tomasz z Akwinu, papież Pius V, Jacek Odrowąż. Należy przywołać też postać znakomitego teologa, a od 1981 r. biskupa, o. Michała Ludwika Guérarda des Lauriers (1898-1988), który realizował ideał dominikański, walcząc z herezją modernizmu i demaskując zło związane z Nowym Porządkiem Mszy i nowym rytem sakramentów. W 1986 r. bp Guérard des Lauriers konsekrował na biskupa JE x. bpa Roberta Fidelisa McKennę, natomiast bp McKenna był konsekratorem m.in. JE x. bpa Gerarda Jana Stuyvera, który na początku lipca 2012 r. udzielił w Krakowie Sakramentu Bierzmowania wielu polskim katolikom. Dla wiernych jest to zatem dodatkowy powód, aby dziękować Bogu za apostolat św. Dominika.

W X niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego x. Rafał Trytek skomentował czytanie z Ewangelii poświęcone celnikowi i faryzeuszowi modlącym się w świątyni. Fundamentem naszego życia religijnego musi być pokora. Darmowość Łaski nie może nas rozleniwiać – powinniśmy pamiętać, że otrzymujemy ją za darmo, bo własnymi siłami, własnymi czynami nie jesteśmy w stanie na nią zasłużyć. Bóg jednak patrzy na wysiłki, dlatego wszelkie nasze działania muszą mieć na celu czczenie Boga, a nie zadowolenie siebie. Bez Łaski, która ożywia, nic nie ma wartości.

Zapraszam do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.