Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na II Niedzielę Adwentu AD 2022 — x. Rafał Trytek

Kazanie na II Niedzielę Adwentu

x. Rafał Trytek ICR

Zróbmy rachunek sumienia, jak spędziliśmy początek Adwentu – zachęcał wiernych x. Rafał Trytek ICR podczas kazania wygłoszonego 4 grudnia 2022 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. – Włączmy się do nowenny i przygotowujmy się do święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Duszpasterz Tradycji mówił następnie o roli św. Jana Chrzciciela, który będąc ostatnim prorokiem Starego Testamentu, przeciwstawiał się fałszującej go pysze i prostował ścieżki przed Synem Bożym – Mesjaszem namaszczonym dla zbawienia ludu Izraela i pogan. Św. Jan był zwornikiem między Starym i Nowym Testamentem, dlatego został uświęcony w łonie św. Elżbiety i już w tym stanie doświadczył radości z bliskości Zbawiciela. Świadom, że słowa uczą, a przykłady pociągają, żeby przeciwstawić się grzechowi, prowadził życie skrajnie ascetyczne. Głosząc prawdę, przygotowywał się na męczeństwo, które nastąpiło, kiedy sprzeciwił się niemoralności władcy.

Św. Jan Chrzciciel jest przykładem dla katolików, jak zbliżyć się do naszego Pana Jezusa Chrystusa: trzeba odrzucić ducha tego świata, czyli gnuśność, pychę i bunt. Wspomnienie o życiu proroka uświadamia wiernym także to, że nie ma prawdy bez cierpienia, prześladowań i męczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.