Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na IV Niedzielę po Objawieniu Pańskim AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na IV Niedzielę po Objawieniu Pańskim

x. Rafał Trytek

4 listopada 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania skierowane do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując czytanie z Ewangelii według św. Mateusza, przypomniał, że żyjąc według przykazań naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie zginiemy na wieki. Dotyczy to również Kościoła Świętego, który w swojej historii wielokrotnie sprawiał wrażenie, jakby mógł zniknąć. Tak było w czasach protestanckiego zamętu, gdy pół Europy odpadło od Kościoła, pozostając w przekonaniu, że grzechy ludzi Kościoła muszą zatopić łódkę Chrystusową. Stało się jednak inaczej – to właśnie sekty w ciągu kilku wieków swojego istnienia wyzbyły się nawet resztek Prawdy. Katolicy są natomiast zobowiązani czynić wszystko, aby Kościół rozwijał się i oświecał całą ludzkość. Każda prawdziwa reforma oznacza dbałość o kult Boży i wysoki poziom duchowieństwa – również współcześnie, gdy świętość nieomal zagasła, przykładami takich reformatorów są święty Karol Boromeusz i święty Norbert.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.