Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

4 września 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Odwołując się do cudu uzdrowienia dokonanego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w szabat, zwrócił uwagę, w jaki sposób należy traktować dni świąteczne. W dobiegającej końca epoce Starego Testamentu rozumienie szabatu zdegenerowało się – zamiast dnia świątecznego był dzień nicnierobienia. Niedziela jest natomiast dniem świątecznym, w odniesieniu do którego należy kierować się duchem prawa, a nie formalnym przestrzeganiem przepisów. Są bowiem prace, których nie można przełożyć na inny dzień. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że niedziela jest czasem skupienia się na Panu Bogu, czasem Mszy Świętej, dlatego trzeba też rozważać, które prace są niezbędne, a które – niekonieczne.

Formalne wypełnianie czynności rytualnych nie oznacza, że wiążą się z tym jakieś przywileje. Katolicy muszą uniżać się, uważając się za niegodnych zajmowania honorowych miejsc bez względu na sprawowaną władzę i posiadane bogactwo. Tylko wtedy Bóg, Pan godów, Pan wesela, zechce wyżej wynieść pokornych. Godne uwagi, jako wyraz właściwie rozumianej pokory, są ceremonie pogrzebowe Domu Austrii, spadkobiercy metapolitycznej tradycji Świętego Cesarstwa Rzymskiego: podczas pogrzebu cesarza drzwi Krypty Cesarskiej w wiedeńskim kościele kapucynów otwierały się dopiero wtedy, gdy padły słowa, że przed nimi czeka biedny grzesznik.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.