Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazanie na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

5 czerwca 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Czerwiec jest miesiącem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa – w ciągu tych kilku tygodni wierni rozważają istotę Miłosierdzia Bożego, którą jest nawracanie grzeszników, zachęcanie ich do powrotu do jedności z Bogiem. Jak wiemy z Ewangelii, podczas swojego ziemskiego życia nasz Pan Jezus Chrystus, obcując z grzesznikami przychodzącymi do Niego w poszukiwaniu zbawienia, nie legitymizował grzechu. Miłosierdzie nie oznacza akceptacji grzechu, będącego najgorszą rzeczą, która może spotkać człowieka. Żaden człowiek nie jest w stanie sam odpokutować przestępstw przeciwko prawu Bożemu – dlatego niezbędna była Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa za wszystkich grzeszników – lecz mimo to musi wyrazić żal i skruchę za swoje winy, aby w ten sposób wnieść przynajmniej niewielki wkład w dzieło własnego zbawienia. Otwierając się na Miłosierdzie Boże i ze świadomością, że najtrudniejsze jest nawrócenie samego siebie, wierni muszą też starać się o nawrócenie innych: członków rodziny i pozostałych bliskich im osób, rodaków i całej ojczyzny.

Na ziemiach polskich kult wzrasta od XVIII stulecia – Polska stała się pierwszym, uprzywilejowanym krajem, w którym od 1765 roku na mocy decyzji papieża Klemensa XIII sprawowane były Msze Święte i odmawiane oficjum brewiarzowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.