Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

5 listopada 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że w imię cnót naturalnych powinniśmy być dobrymi obywatelami, ale ponad posłuszeństwo władzy państwowej zawsze należy przedkładać bycie dobrym chrześcijaninem i wynikające z tego obowiązki. Chrześcijańską powinnością jest m.in. modlitwa za dusze pokutujące w Czyśćcu. Należy współpracować z Kościołem Cierpiącym, szczególnie pamiętając w modlitwie o przodkach i dobroczyńcach oraz kapłanach, którzy przekazali nam Wiarę Świętą, ale nie zapominając także o duszach najbardziej samotnych, o których już nikt z bliskich nie wspomni. Pobyt w Czyśćcu to czas cierpienia, lecz dobra i skuteczna modlitwa w stanie łaski uświęcającej może przynieść ulgę zmarłym – oni są zdani na dobroć i miłosierdzie żyjących. Jeżeli zaś zyskamy przyjaciół w Niebie, możemy spodziewać się ich wsparcia na drodze do świętości.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.