Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na V Niedzielę po Objawieniu Pańskim AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na V Niedzielę po Objawieniu Pańskim

x. Rafał Trytek

5 lutego 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Komentując ewangeliczną przypowieść, przypomniał, że kąkol, będący symbolem zła, złych ludzi i światowych pokus, jest potrzebny, gdyż dzięki niemu życie katolików staje się walką duchową, podczas której mogą wzrastać w łaskach, sięgając do Ewangelii i sakramentów świętych.

W społeczeństwie wrogim chrześcijaństwu lub przynajmniej wobec niego obojętnym, wierni muszą kontemplować sprawy Boże, aby nie pochłonęła ich doczesność. Należy zatem, na ile to możliwe, zerwać z duchem tego świata i ograniczyć kontakty z oddanymi mu ludźmi. Trzeba także poświęcać czas katolickiej lekturze i dobrej modlitwie, aby rozbudzić w sobie potrzebę wzniosłości i myśleć o zbawieniu. Powinniśmy myśleć o własnym postępowaniu, zastanawiając się nad pytaniem: jestem chrześcijaninem czy karykaturą chrześcijanina? Nasze życie kiedyś się skończy – czy dobrze układamy każdy swój dzień? Szatan bowiem wykorzystuje każdą słabość, aby pozbawić nas przyjaźni z Bogiem, a śmierć w grzechu śmiertelnym oznacza wieczne potępienie – kąkol zostanie spalony.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.