Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

5 października 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Podkreślił w nich ważność Różańca Świętego – narzędzia działania Łaski Bożej, zawierającego najważniejsze słowa, jakie człowiek kiedykolwiek usłyszał. Modląc się, używamy m.in. słów, które Bóg Ojciec za pośrednictwem Archanioła Gabriela przekazał swojej pokornej służebnicy, Najświętszej Maryi Pannie. Drugą natomiast modlitwą współtworzącą Różaniec jest modlitwa Ojcze Nasz, której swoich uczniów i apostołów nauczył nasz Pan Jezus Chrystus.

Opatrzność Boża zawsze daje wiernym środki niezbędne do zbawienia: Sakramenty, prawo Kościoła, kult świętych. Wśród środków nadzwyczajnych znalazł się Różaniec Święty, potężne narzędzie działania Opatrzności w historii, w tym tryumfu Kościoła i katolickiej Europy nad wyznawcami islamu w bitwie pod Lepanto. Różaniec pozwala odróżnić prawdziwych chrześcijan, czyli katolików, od heretyków, którzy odrzucili prawdę o boskim macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny, oraz od schizmatyków, którzy oderwali się od jedności z papiestwem i zachowali jedynie niektóre elementy prawdziwej Wiary.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.