Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Białą Sobotę i Białą Niedzielę AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazania na Białą Sobotę i Białą Niedzielę

x. Rafał Trytek

Pod koniec oktawy Wielkiej Nocy 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych we Wrocławiu i w Krakowie. Przywołał i skomentował w nich wydarzenia zapisane w Ewangelii Świętego Jana.

Pierwsze: ustanowienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Sakramentu Spowiedzi, który jest niezbędny do nawrócenia i zerwania z grzechem. W swoim Miłosierdziu nasz Pan nadał apostołom i ich następcom — kapłanom Kościoła katolickiego — prawo sądzenia i odpuszczania grzechów. Każdy grzech obraża Boga tak bardzo, że żaden człowiek, istota skończona, nie jest w stanie zadośćuczynić za swoje winy, powinien jednak za nie pokutować. Kto umiera w stanie grzechu śmiertelnego, zerwawszy przyjaźń z Chrystusem, kona pozbawiony łaski i skazuje siebie na katusze wiecznego potępienia.

Drugim wydarzeniem jest objawienie się Zmartwychwstałego Pana Świętemu Tomaszowi. Apostołowie byli świadkami Męki i objawienia się Chrystusa po Zmartwychwstaniu — na spotkaniu z Nim zbudowana była ich pewność, że On jest prawdziwym Bogiem, który pokonał śmierć. Ta wiara pod natchnieniem Ducha Świętego uczyniła ich zdolnymi do męczeństwa. Kolejne pokolenia katolików, które nie doświadczyły widoku Zmartwychwstałego, powinny pamiętać o Jego słowach (skierowanych do Świętego Tomasza, ale dotyczących nas wszystkich): Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Prawda o Zmartwychwstaniu musi być nieustannie obecna w życiu każdego katolika. Zmartwychwstanie jest bowiem najważniejszym wydarzeniem od stworzenia świata.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.