Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Męki Pańskiej AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Męki Pańskiej

x. Rafał Trytek

6 kwietnia 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że od Niedzieli Męki Pańskiej w szczególny sposób skupiamy się na cierpieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie pokutę za nas, za wszystkich grzeszników. Całe ziemskie życie naszego Pana służyło odkupieniu ludzkości, lecz Wielki Post to czas już bezpośredniego przygotowania do zbawczej Męki na Krzyżu.

Chrystus ze względu na swoje dwie natury jest najdoskonalszym Pośrednikiem i Kapłanem, dlatego mógł złożyć Ofiarę Bogu Ojcu ze swojego życia, tę Ofiarę, o której wiedział, że Ojcu będzie się podobała. Ofiara Jezusa Chrystusa jest odnawiana na wszystkich ołtarzach świata podczas każdej ważnie sprawowanej Mszy Świętej. Wszechpośredniczką łask i Współodkupicielką jest Najświętsza Maryja Panna, której zjednoczenie w cierpieniu z Chrystusem było tak ścisłe, że stała się Królową Męczenników. Musimy jednak nieustannie pamiętać, iż Bóg nie zbawi nas wbrew naszej woli, dlatego również my sami, pomimo wszystkich grzechów i słabości, jesteśmy wezwani, aby wnosić własny wkład w dzieło zbawienia. Dlatego też jesteśmy zobowiązani, aby modlić się za konających grzeszników i wrogów Kościoła.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.