Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny

x. Rafał Trytek

6 kwietnia 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że Bóg najpierw działa przez pośredników, dopiero w dalszej kolejności ukazując ludziom własną chwałę. Tak też postąpił nasz Pan Jezus Chrystus, gdy objawił się swoim uczniom, aby wyjaśnić im, dlaczego – zgodnie z zapowiedzią Starego Testamentu – musiało stać się to, co rzeczywiście się wydarzyło. Apostołowie żyli bowiem w otoczeniu żydowskim, przekonanym, że rolą Mesjasza będzie budowanie doczesnej, ziemskiej potęgi Izraela. Nasz Pan, który swoim zbawczym dziełem zaprzeczył tym oczekiwaniom, musiał więc po Zmartwychwstaniu udzielić uczniom dodatkowych wyjaśnień, aby mogli w pełni zrozumieć bieg wydarzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.